[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

re: A blow-by valve installation procedure (encore)Very informative, thanks Igor! Makes me go hmmmm...

Congrats on the A4Q!
-- 
Regards,

Ken

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ken Keith^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
< '86 Audi Coupe GT              >
<   Schrick (waiting for install)      >
<   Can I borrow someones 2084 & 2079?!?!  >
< '85 Audi 4k quattro (not running)      >
< '94 Saturn SL2               >
vvvvvvvvvvvvvvvvvkkeith@qnet.comvvvvvvvvvvvvvvv>